Učiteľ/ka v škôlke

Poď učiť v škôlke, v ktorej sa môžeš v rešpektujúcom prostredí venovať naplno rozvoju detí!

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model škôlky a školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu. Základným pilierom je rešpektujúci prístup nie len k deťom, ale v rámci celého tímu a širšej komunity. Centrum sa zameriava na budovanie zručností potrebných pre 21.storočie, ktoré sa podľa odborníkov najlepšie rozvíjajú v rozmanitých komunitách.

Koho hľadáme

 • používaš v plnej miere rešpektujúci a láskavý prístup (v ktorom majú jasné hranice kľúčovú rolu) vo všetkých svojich interakciách s okolím, s deťmi a dospelými
 • vidíš v diverzite a rozmanitosti krásu a príležitosti, nie problémy a prekážky - rozumieš skutočnému významu slova "inklúzia"
 • máš vzdelanie v predprimárnej pedagogike (stredo alebo vysokoškolské vzdelanie, Montessori kurz 3-6, alebo iný plnohodnotný kurz predprimárneho vzdelávania)
 • máš skúsenosti s prácou so skupinami detí vo veku 3-6, vieš efektívne pracovať so skupinovou dynamikou nastavovaním efektívnych triednych systémov, ako aj individuálnou prácou a budovaním vzťahu s každým dieťaťom
 • rád/rada sa rozvíjaš, si nastavený/á na neustály rozvoj, tešíš sa, keď sa učíš nové veci a chceš spolu s nami rásť
 • si tímový hráč/tímová hráčka, ktorý/á rád/rada otvorene komunikuje a vie dávať a prijímať spätnú väzbu a vie v jednej triede spolupracovať s viacerými ďalšími ľuďmi (ďalší učitelia, asistenti, špeciálni pedagógovia)
 • chcel/chcela by si sa časom posunúť na líderskú pozíciu a venovať sa aj rozvoju menej skúsených kolegov a kolegýň a tvorbe vzdelávacích programov
 • Výcviky v metódach akými sú Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania, El Konin, logopedické výcviky alebo iné špecializované výcviky v oblasti rozvoja detí v predškolskom veku sú vítané, aj keď nie nutné

Náplň práce:

 • Každodenná priama práca s deťmi, v spolupráci s ďalšími učiteľmi/učiteľkami a asistentmi/asistentkami. Naša skupiná detí je rozmanitá - sú v nej deti z rodín zo všetkých príjmových kategórií, deti so zdravotným znevýhodnením, deti, ktoré majú limitované ovládanie slovenského jazyka, detí s nadaním, deti rôznych národností a etník
 • Pravidelná práca so širšou rodinou detí - pravidelná komunikácia, budovanie silných partnerských vzťahov, rozvoj rodín
 • Spolupráca s tímom (ďalší učitelia, špeciálni pedagógovia, psychológovia…) - pravidelné stretnutia, spoločná príprava aktivít, spoločná reflexia, nastavovanie individuálnych plánov detí, spoločné tvorenie a rozvoj vzdelávacieho programu,…
 • Príprava pomôcok, aktivít a prostredia, tak aby sa všetky deti rozvíjali v súlade s našim vzdelávacím programom
 • Sledovanie rozvoja a pokroku detí, zdieľanie s deťmi, rodičmi a zvyškom tímu
 • Priama práca s deťmi je do 5,5 hodín denne. Smeny sú spravidla od 7:30-15:30 alebo od 9-17, ale je tam flexibilita sa dohodnúť inak

Čo ponúkame

 • Plat v PP 1300€ až 1700€ brutto, podľa skúseností.
 • Nástup najneskôr 21. Augusta 2023, ale môže byť aj skôr.
 • Inšpirujúci tím - v ktorom dbáme na silné podporné vzťahy a spoločný rast.
 • Poslanie - spája nás naše poslanie - budovanie inkluzívnej škôlky a komunity pre úspešnú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť.
 • Buď pri vzniku - novým kolegom a kolegyniam ponúkame príležitosť byť pri vzniku niečoho nového a jedinečného pre dobro spoločnosti.
 • Rozvoj - podporujeme celistvý rozvoj našich kolegov a kolegýň - podporujeme vzdelávanie a ponúkame možnosť osobného koučingu a mentoringu priamo v práci.
 • Prostredie - pracujeme v Novej Cvernovke, ktorá sama o sebe ponúka inšpirujúce prostredie, kde vznikajú rôzne prepojenia medzi nami, ostatnými obyvateľmi, ale aj prepojenia rodín a detí. Ponúkame príležitosť byť súčasťou silnej komunity pre teba a tvojich blízkych.

Ak Ťa zaujala táto príležitosť a myslíš si, že táto práca by Ťa napĺňala, pošli svoj životopis a motivačný list na ela@rozmanita.sk do 15.05.2023

V motivačnom liste prosím konkrétne popíš, prečo si myslíš, že si ten správny človek na túto pozíciu.


Ozvi sa nám