Otvorenosť

Rozmanitosť

Rozvoj

Zodpovednosť

Budujeme inkluzívny model škôl a komunít pre úspešnú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť pre nás všetkých

Zručnosti budúcnosti

Na zdolanie výziev a využitie príležitostí 21. storočia potrebujeme inovatívnych a flexibilných ľudí, ktorí majú vysokú mieru sociálnej a emočnej inteligencie, rozvinuté kreatívne a kritické myslenie a vedia si budovať pevné vzťahy s rôznorodými ľuďmi naprieč bublinami.

Tieto zručnosti sa najlepšie rozvíjajú v rozmanitých kolektívoch založených na inkluzívnych princípoch - kde je prijatý a má šancu sa naplno rozvíjať ktokoľvek. Tým aj my prispievame k spravodlivej a udržateľnej spoločnosti.

Viac o nás

Rozvojové centrum Rozmanita

Budujeme v Bratislave rozvojové centrum skutočne dostupné každému.

Čo bude jeho súčasťou? Zo začiatku škôlka pre deti vo veku 2,5-6 rokov, ktorá však prinesie rozvojové príležitosti pre celú rodinu, a kurzy pre dospelých otvorené verejnosti. Neskôr tiež plánujeme základnú školu, centrum pre seniorov, centrum pre rodiny, jasle s coworkingom či strednú školu.

Náš model inkluzívneho vzdelávania šírime ďalej aby sa inklúzia stala niečím čo funguje v každej škole a komunite na Slovensku.

Viac o nás

Podporte nás

Sme občianske združenie, ktoré si na seba sčasti zarába. Ako to funguje?

Zarábame si na seba minimálne 70% z výšky našich nákladov. Každý z našich klientov platí za naše vzdelávacie aktivity sumu, ktorú si vie dovoliť. Fundraising umožňuje centru byť dostupné tým, ktorí si nevedia dovoliť za služby platiť. Váš dar nám umožňuje budovať model inkluzívnej školy a komunity, ktorý budeme šíriť do systému.

Podporte nás

Prečo potrebujeme inkluzívne vzdelávanie?

Potláčaná rozmanitosť

Na Slovensku žiaľ rozmanitosť vo veľkej miere aktuálne potláčame. Sme na tom v porovnaní so zvyškom EÚ alebo OECD v niektorých ukazovateľoch najhoršie.

Potláčanie rozmanitosti vedie k segregovanej a nespravodlivej spoločnosti, ktorá sa absolútne neadekvátne pripravuje na neistú budúcnosť.

Ohrozená demokracia, ekonomika a ekologická udržateľnosť

Deti nemajú šancu sa rozvíjať v zmiešaných kolektívoch a rozvíjať si zručnosti budúcnosti.

Zároveň rastú rozdiely medzi zvýhodnenými a znevýhodnenými skupinami, čím sa oslabuje demokracia, ekonomický rast a v konečnom dôsledku aj ekologická udržateľnosť.