Špeciálna pedagogička / špeciálny pedagóg

Poď učiť v škôlke, v ktorej sa môžeš v rešpektujúcom prostredí naplno venovať rozvoju detí!

Rozmanita je občianske združenie, ktoré vytvára jedinečný model škôlky a školy v širokom zmysle slova. Buduje centrum kvalitného moderného inkluzívneho vzdelania v Bratislave, dostupného skutočne všetkým bez rozdielu. Základným pilierom je rešpektujúci prístup nie len k deťom, ale v rámci celého tímu a širšej komunity. Centrum sa zameriava na budovanie zručností potrebných pre 21.storočie, ktoré sa podľa odborníkov najlepšie rozvíjajú v rozmanitých komunitách.

Koho hľadáme:

 • Používaš v plnej miere rešpektujúci a láskavý prístup (v ktorom majú jasné hranice kľúčovú rolu) vo všetkých svojich interakciách s okolím, s deťmi a dospelými
 • Vidíš v diverzite a rozmanitosti krásu a príležitosti, nie problémy a prekážky - rozumieš skutočnému významu slova "inklúzia"
 • Máš vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika alebo liečebná pedagogika (prípadne iný odbor, no máš doplňujúce špeciálno-pedagogické výcviky).
 • Máš skúsenosti s prácou so skupinami detí vo veku 3-6, vieš efektívne pracovať so skupinovou dynamikou nastavovaním efektívnych triednych systémov, ako aj individuálnou prácou a budovaním vzťahu s každým dieťaťom
 • Máš skúsenosti so spoluprácou s učiteľmi v materskej alebo základnej škole, s ich podporou v nastavovaní vyučovania tak, aby napĺňalo rozmanité potreby detí a v ich porozumení týchto rozmanitých potrieb.
 • Máš skúsenosti so spoluprácou s rodičmi, s ich podporou pri porozumení potrieb svojich detí a v ich podpore pri výchove a podpore ich detí.
 • Rád/rada sa rozvíjaš, si nastavený/á na neustály rozvoj, tešíš sa, keď sa učíš nové veci a chceš spolu s nami rásť
 • Si tímový hráč/tímová hráčka, ktorý/á rád/rada otvorene komunikuje a vie dávať a prijímať spätnú väzbu a vie v jednej triede spolupracovať s viacerými ďalšími ľuďmi (ďalší učitelia, asistenti, špeciálni pedagógovia)
 • Chcel/chcela by si sa časom posunúť na líderskú pozíciu a venovať sa aj rozvoju menej skúsených kolegov a kolegýň a tvorbe vzdelávacích programov
 • Výcviky v metódach akými sú metóda dobrého štartu, terapia hrou, filiálna terapia, Sindelar, Eľkonin, INPP, metóda senzorickej intergrácie, metóda snoezelen, logopedické výcviky alebo iné špecializované výcviky pre deti so zdravotným znevýhodnením, intelektovým nadaním či inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vítané.

Náplň práce:

Školský špeciálny pedagóg pre inkluzívnu materskú a základnú školu. Konkrétne:

 • Koordinácia školského podporného tímu.
 • Spoločná tvorba školského vzdelávacieho programu, vyučovacích celkov a hodín spolu s učiteľmi, asistentmi, riaditeľkou a programovou riaditeľkou o.z. Rozmanita.
 • Spoločné nastavovanie inkluzívneho školského a triedneho prostredia.
 • Realizácia aktivít s celou triedou.
 • Realizácia individuálnych intervencií, či intervencií v malých skupinách.
 • Spoločné vedenie spolu s učiteľkami individuálnych vzdelávacích plánov detí.
 • Poradenstvo rodinám detí a ich rozvoj.
 • Sledovanie rozvoja a pokroku detí, zdieľanie s deťmi, rodičmi a zvyškom tímu.
 • Náš kolektív detí je rozmanitý - sú v ňom deti z rodín zo všetkých príjmových kategórií, deti so zdravotným znevýhodnením, deti, ktoré majú limitované ovládanie slovenského jazyka, detí s intelektovým nadaním, deti rôznych národností a etník, deti v náhradnej starostlivosti, deti, ktoré utiekli pred vojnou, deti žijúce v rizikovom rodinnom prostredí.

Čo ponúkame:

 • Plat 1400€ až 1900€ brutto na plný úväzok, podľa skúseností.
 • Možnosť čiastočného alebo aj plného úväzku.
 • Nástup najneskôr 1. Augusta 2023, ale môže byť aj skôr/neskôr.
 • Inšpirujúci tím - v ktorom dbáme na silné podporné vzťahy a spoločný rast.
 • Poslanie - spája nás naše poslanie - budovanie inkluzívnej škôlky a komunity pre úspešnú, spravodlivú a udržateľnú spoločnosť.
 • Buď pri vzniku - novým kolegom a kolegyniam ponúkame príležitosť byť pri vzniku niečoho nového a jedinečného pre dobro spoločnosti.
 • Rozvoj - podporujeme celistvý rozvoj našich kolegov a kolegýň - podporujeme vzdelávanie a ponúkame možnosť osobného koučingu a mentoringu priamo v práci.
 • Prostredie - škôlka sa nachádza v Novej Cvernovke, ktorá sama o sebe ponúka inšpirujúce prostredie, kde vznikajú rôzne prepojenia medzi nami, ostatnými obyvateľmi, ale aj prepojenia rodín a detí. Ponúkame príležitosť byť súčasťou silnej komunity pre teba a tvojich blízkych.

Ak Ťa zaujala táto príležitosť a myslíš si, že táto práca by Ťa napĺňala, pošli svoj životopis a motivačný list na ela@rozmanita.sk do 15.5. 2023. V motivačnom liste prosím konkrétne popíš, prečo si myslíš, že si ten správny človek na túto pozíciu.


Ozvi sa nám

Ozvite sa

Nájdime sa